CD Duo Heemsbergen & van Jaarsveld

Het op een jonge en sprankelende manier uitvoeren van traditionele werken hebben Angélique Heemsbergen en Nicole van Jaarsveld als doel. Het ‘open karakter’ van hun recitals wordt door het publiek zeer gewaardeerd.

Duo Heemsbergen & Van Jaarsveld speelt al meer dan 10 jaar samen en dit mag gevierd worden! Dit doen Angélique en Nicole met een prachtige CD met daarop werken van Gerald Finzi, Johannes Brahms en Francis Poulenc.

Wilt u ook een exemplaar?
De CD is voor € 17,- verkrijgbaar bij concerten, gespeeld door het duo.

De CD graag per post ontvangen?
Gebruik dan het bestelformulier op deze pagina.
€ 17,- + € 3,- verzendkosten mag worden over gemaakt naar
NL05 INGB 0005 7391 29 t.n.v. Stichting KamerMuziek Utrecht o.v.v. CD DUO.

CD Bestelformulier